Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, Valilik konferans salonunda, meslek mensuplarına ve sektör temsilcilerine bilgilendirme programı yapılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan ve emlak ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticareti tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, Valilik konferans salonunda, meslek mensuplarına ve sektör temsilcilerine bilgilendirme programı yapılmıştır.