İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİZMET STANDARTLARI


SİİRT TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                         
                         
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Esnaf ve Sanatkar Odalarına Kuruluş İzni Verilmesi 1- KURULUŞ BİLDİRİSİ
2- KURULUŞ İZİN BELGESİ
90 GÜN
2 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Fesih İşlemleri 1- MAHKEME KARARI 6 AY
3 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Unvan Değişikliği İşlemleri 1- DİLEKÇE
2- YÖNETİM KURULU KARARI
45 GÜN
4 Esnaf ve Sanatkarlar Ön İnceleme İşlemleri 1- BİLDİRGE/BİLDİRİ 45 GÜN
5 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi 1- BELGE
2- DİLEKÇE
4 AY
6 İstenmeyen Elektronik İleti İşlemleri 1- BAŞVURU FORMU
2- DİLEKÇE
1 YIL
7 İş yeri Dışında Satış yetki belgesi verilmesi 1- YETKİ BELGESİ
2- İMZA SİRKÜLERİ
3- FAALİYET BELGESİ
4- VERGİ LEVHASI
5- BİLANÇO veya GELİR GİDER TABLOSU
6- LİSTE
7- İLETİŞİM BİLGİLERİ BEYANI
3 GÜN
8 İşyeri Dışında Satış Yetki  Belgesi İptal İşlemleri 1- DİLEKÇE 3 GÜN
9 Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi 1- BAŞVURU/TALEP FORMU 60 GÜN
10 Kooperatif Ana Sözleşme ve Madde Değişikliği İşlemleri 1- DİLEKÇE
2- DURUM BELGESİ
3- İMZA SİRKÜLERİ
4- NOTER TASDİKLİ KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ
3 GÜN
11 Kooperatif Kuruluş İşlemleri(ticaret) 1- DİLEKÇE
2- DEKONT
3- TAAHHÜTNAME
4- BİLGİ FORMU
5- NÜFUS CÜZDANI
3 GÜN
12 Kooperatif Şikayet Değerlendirme İşlemleri 1- BAŞVURU/TALEP FORMU 3 AY
13 Mal Bildirimi İnceleme İşlemleri 1- DİLEKÇE
2- MAL BİLDİRİMİ FORMU
2 AY
14 Mutabakat Komitesi İşlemleri 1- BAŞVURU/TALEP FORMU
2- BİLANÇO
3- KAYIT BELGESİ
4- NÜFUS CÜZDANI
5- DİLEKÇE
2 AY
15 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi(Ticaret) 1- DEKONT
2- DİLEKÇE
3- GÜNDEM (TOPLANTI)
4- İMZA SİRKÜLERİ
5- MAHKEME KARARI
15 GÜN
16 Tüketici Şikayeti İşlemleri 1- DEKONT
2- HESAP TABLOSU
3- VEKALETNAME
4- DİLEKÇE
5- GARANTİ BELGESİ
6- SERVİS FİŞİ
7- FATURA
8- İHTARNAME
1 YIL
17 Üretici Örgütü Belgesi İşlemleri 1- BELGE
2- TÜZÜK
15 GÜN
18 Yöresel Ürün Tespit İşlemleri 1- LİSTE 45 GÜN
                         
                    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede veya yukarıdaki
tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
                         
İlk Müracaat Yeri :   TÜM BİRİMLER   İlk Müracaat Yeri :   EVRAK KAYIT - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
                         
İsim :   ABDURREZZAK ASLAN   İsim :   ERKAN SAVAR  
Ünvan :   İL MÜDÜRÜ   Ünvan :   VALİ YARDIMCISI V.  
Adres :   SİİRT TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ VALİLİK BİNASI KAT:3 SİİRT   Adres :   VALİLİK BİNASI KAT:4 SİİRT  
Telefon :   4842242685   Telefon :   4842235437  
Faks :   4842242686   Faks :   4842232344  
                         
E-Posta :   a.aslan5@gtb.gov.tr   E-Posta :   siirt@icisleri.gov.tr