İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, Valilik Konferans salonunda, meslek mensuplarına ve sektör temsilcilerine bilgilendirme programı yapılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından , 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan  ve ikinci el motorlu
kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini,
yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve
pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine
ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev,
yetki ve sorumluluklarını belirleyen İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında,
Valilik konferans salonunda meslek mensuplarına ve sektör temsilcilerine bilgilendirme programı yapılmıştır.