Fiyat Etiketi ve Haksız Zam Denetimleri İl Müdürlüğümüz Tarafından Devam Edilmektedir.

Fiyat Etiketi ve Haksız Zam Denetimleri İl Müdürlüğümüz Tarafından Devam Edilmektedir.

 

Ticaret Bakanlığımız,  girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi
hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmasını, 31.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile
aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı.

Son dönemde Ülkemizde Döviz Kurundaki dalgalanmaları fırsata dönüştürmek isteyen, maliyetleri etkilenmediği halde etkileniyormuş gibi
davranan, tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin satış fiyatlarında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan firmalar ve işyerlerine Bakanlığımızın talimatları
doğrultusunda tüm Türkiye’de  denetimler başlatılmıştır.
  
Bu itibarla,  İl Müdürlüğümüz  tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimlere  devam edilmektedir.